عناوين مطالب سایت
تبریک بازنشستگی و تشکر از زحمات سرکار خانم لطفی

افتخار کسب رتبه های اول و دوم کشوری در جشنواره نوآوری در فرآ

ذهن ظرفی نیست که بایدپرشودبلکه آتشی است که بایدافروخته شو

قدر و منزلت معلم محقق و پژوهنده

عرصه جدید بازنشستگی سرگروه علوم تجربی استان گلستان

انتخاب شایسته سرگروه های درس علوم تجربی استان گلستان

تبریک بازنشستگی و تشکر از زحمات سرکار خانم لطفی

سایت دبیرخانه علوم تجربی

فلز روی و تولیدگاز هیدروژن

حرارت زمین

سیاره پلاستیک1

سیاره پلاستیک2

تشریح شش گوسفند، توسط آقای دکتر فخریان

تبریک سال 1396

Pdfجشنواره کشوری نوآوری تدریس

Pdf راهنمای جشنواره کشوری نوآوری تدریس

راهنمای استان گلستان جشنواره نوآوری تدریس

صفحه 2 راهنمای استانی نوآوری تدریس

بارم بندی علوم تجربی نهم 96-1395

بارم بندی پیشنهادی علوم تجربی هشتم 96-1395

بارم بندی پیشنهادی علوم تجربی هفتم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی نهم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی هشتم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی هفتم 96-1395

گزارش مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی -مرحله ی استانی- استان

گزارش کارگاه دست ورزی استانی باحضورجناب استاد جدی -1395-استا

آزمایش نکته ای علمی در باره ی مرگ خاموش

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جشنواره طرح درس غنی سازی کشوری س

نمونه سؤال هماهنگ استان کرمان-پایه نهم

صلوات بر محمد و آل محمد-عزیزان همیشه مورد رضای باریتعالی باش

یا ابا صالح المهدی ادرکنی -عزیزان همیشه مورد رضای باریتعالی

دست ورزی علوم هشتم

اعلام نتایج جشنواره مرحله ی کشوری نوجوان خوارزمی استان گلستا

تبریک ماه مهر

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0024 ثانیه