عناوين مطالب سایت
افتخار کسب رتبه های اول و دوم کشوری در جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش یادگیری سال تحصیلی96-1395

ذهن ظرفی نیست که بایدپرشودبلکه آتشی است که بایدافروخته شود.

قدر و منزلت معلم محقق و پژوهنده

عرصه جدید بازنشستگی سرگروه علوم تجربی استان گلستان

انتخاب شایسته سرگروه های درس علوم تجربی استان گلستان

تبریک بازنشستگی و تشکر از زحمات سرکار خانم لطفی

سایت دبیرخانه علوم تجربی

فلز روی و تولیدگاز هیدروژن

حرارت زمین

سیاره پلاستیک1

سیاره پلاستیک2

تشریح شش گوسفند، توسط آقای دکتر فخریان

تبریک سال 1396

Pdfجشنواره کشوری نوآوری تدریس

Pdf راهنمای جشنواره کشوری نوآوری تدریس

راهنمای استان گلستان جشنواره نوآوری تدریس

صفحه 2 راهنمای استانی نوآوری تدریس

بارم بندی علوم تجربی نهم 96-1395

بارم بندی پیشنهادی علوم تجربی هشتم 96-1395

بارم بندی پیشنهادی علوم تجربی هفتم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی نهم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی هشتم 96-1395

بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی هفتم 96-1395

گزارش مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی -مرحله ی استانی- استان گلستان 95-94

گزارش کارگاه دست ورزی استانی باحضورجناب استاد جدی -1395-استان گلستان

آزمایش نکته ای علمی در باره ی مرگ خاموش

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جشنواره طرح درس غنی سازی کشوری سال تحصیلی95-1394

نمونه سؤال هماهنگ استان کرمان-پایه نهم

صلوات بر محمد و آل محمد-عزیزان همیشه مورد رضای باریتعالی باشیم.

یا ابا صالح المهدی ادرکنی -عزیزان همیشه مورد رضای باریتعالی باشیم.

دست ورزی علوم هشتم

اعلام نتایج جشنواره مرحله ی کشوری نوجوان خوارزمی استان گلستان 1395-1394

تبریک ماه مهر

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0165 ثانیه